Các Gói Cước 4G
 • BIG300
 • 36GBtốc độ cao
 • 300.000đ
 • DV BIG300 gửi 1543
Chi Tiết
 • BIG200
 • 22GBtốc độ cao
 • 200.000đ
 • DV BIG200 gửi 1543
Chi Tiết
 • BIG120
 • 12GBtốc độ cao
 • 120.000đ
 • DV BIG120 gửi 1543
Chi Tiết
 • BIG90
 • 7GBtốc độ cao
 • 90.000đ
 • DV BIG90 gửi 1543
Chi Tiết
 • BIG70
 • 4,8GBtốc độ cao
 • 70.000đ
 • DV BIG70 gửi 1543
Chi Tiết
Các Gói Cước 3G
 • M70
 • 1.5GBtốc độ cao
 • 70.000đ
 • DV M7 gửi 1543
Chi Tiết
 • M50
 • 1.2GBtốc độ cao
 • 50.000đ
 • DV M50 gửi 1543
Chi Tiết
 • M10
 • 200MBtốc độ cao
 • 10.000đ
 • DV M10 gửi 1543
Chi Tiết
 • MAX300
 • 30GBtốc độ cao
 • 300.000đ
 • DV MAX300 gửi 1543
Chi Tiết
 • MAX200
 • 15GBtốc độ cao
 • 200.000đ
 • DV MAX200 gửi 1543
Chi Tiết
 • MAX100
 • 5.8GBtốc độ cao
 • 100.000đ
 • DV MAX100 gửi 1543
Chi Tiết
 • MAXS
 • 4GB datatốc độ cao
 • 50.000đ
 • DV MAX gửi 1543
Chi Tiết
 • MAX
 • 3.8 GBtốc độ cao
 • 70.000đ
 • DV MAX gửi 1543
Chi Tiết
Gói Cước Khuyến Mãi
 • B99
 • 600MB + gọitốc độ cao
 • 99.000đ
 • DV B99 gửi 1543
Chi Tiết
 • VD350
 • 11GB + gọitốc độ cao
 • 350.000đ
 • DV VD350 gửi 1543
Chi Tiết
 • VD129
 • 90GB + gọi + smstốc độ cao
 • 129.000đ
 • DV VD129 gửi 1543
Chi Tiết
 • VD149
 • 120GB +gọi + smstốc độ cao
 • 149.000đ
 • DV VD149 gửi 1543
Chi Tiết
 • VD79
 • 30GB + gọitốc độ cao
 • 79.000đ
 • DV VD79 gửi 1543
Chi Tiết
 • B100
 • Gọi + SMStốc độ cao
 • 100.000đ
 • DV B100 gửi 1543
Chi Tiết
 • C69
 • Gọi + smstốc độ cao
 • 69.000đ
 • DV VD69 gửi 1543
Chi Tiết
 • VD89
 • 60GB + gọitốc độ cao
 • 89.000đ
 • DV VD89 gửi 1543
Chi Tiết