Các Gói Cước 4G
 • BIG300

 • 36GBtốc độ cao
 • 300.000đ
 • DV BIG300 gửi 1543
Chi Tiết
 • BIG200

 • 22GBtốc độ cao
 • 200.000đ
 • DV BIG200 gửi 1543
Chi Tiết
 • BIG120

 • 12GBtốc độ cao
 • 120.000đ
 • DV BIG120 gửi 1543
Chi Tiết
 • BIG90

 • 7GBtốc độ cao
 • 90.000đ
 • DV BIG90 gửi 1543
Chi Tiết
 • BIG70

 • 4,8GBtốc độ cao
 • 70.000đ
 • DV BIG70 gửi 1543
Chi Tiết
Các Gói Cước 3G
 • M70

 • 1.5GBtốc độ cao
 • 70.000đ
 • DV M7 gửi 1543
Chi Tiết
 • M50

 • 1.2GBtốc độ cao
 • 50.000đ
 • DV M50 gửi 1543
Chi Tiết
 • M10

 • 200MBtốc độ cao
 • 10.000đ
 • DV M10 gửi 1543
Chi Tiết
 • MAX300

 • 30GBtốc độ cao
 • 300.000đ
 • DV MAX300 gửi 1543
Chi Tiết
 • MAX200

 • 15GBtốc độ cao
 • 200.000đ
 • DV MAX200 gửi 1543
Chi Tiết
 • MAX100

 • 5.8GBtốc độ cao
 • 100.000đ
 • DV MAX100 gửi 1543
Chi Tiết
 • MAXS

 • 4GB datatốc độ cao
 • 50.000đ
 • DV MAX gửi 1543
Chi Tiết
 • MAX

 • 3.8 GBtốc độ cao
 • 70.000đ
 • DV MAX gửi 1543
Chi Tiết
Gói Cước Khuyến Mãi
 • B99

 • 600MB + gọitốc độ cao
 • 99.000đ
 • DV B99 gửi 1543
Chi Tiết
 • VD350

 • 11GB + gọitốc độ cao
 • 350.000đ
 • DV VD350 gửi 1543
Chi Tiết
 • VD129

 • 90GB + gọi + smstốc độ cao
 • 129.000đ
 • DV VD129 gửi 1543
Chi Tiết
 • VD149

 • 120GB +gọi + smstốc độ cao
 • 149.000đ
 • DV VD149 gửi 1543
Chi Tiết
 • VD79

 • 30GB + gọitốc độ cao
 • 79.000đ
 • DV VD79 gửi 1543
Chi Tiết
 • B100

 • Gọi + SMStốc độ cao
 • 100.000đ
 • DV B100 gửi 1543
Chi Tiết
 • C69

 • Gọi + smstốc độ cao
 • 69.000đ
 • DV VD69 gửi 1543
Chi Tiết
 • VD89

 • 60GB + gọitốc độ cao
 • 89.000đ
 • DV VD89 gửi 1543
Chi Tiết