Các Gói Cước 3G / 4G
 • MIMAX70
 • 3GBtốc độ cao
 • 70.000đ
 • MIMAX70 0988246777 gửi 9123
Chi Tiết
 • MIMAX90
 • 5GBtốc độ cao
 • 90.000đ
 • MIMAX90 0988246777 gửi 9123
Chi Tiết
 • MIMAX125
 • 8GBtốc độ cao
 • 125.000đ
 • MIMAX125 0988246777 gửi 9123
Chi Tiết
 • MIMAX200
 • 15GBtốc độ cao
 • 200.000đ
 • MIMAX200 0988246777 gửi 9123
Chi Tiết
 • UMAX300
 • không giới hạntốc độ cao
 • 300.000đ
 • UMAX300 0988246777 gửi 9123
Chi Tiết
 • MIMAXSV
 • 3GBtốc độ cao
 • 50.000đ
 • MIMAXSV 0988246777 gửi 9123
Chi Tiết
Các Gói Cước Khuyến Mãi
 • B100K
 • 500p + 600MBtốc độ cao
 • 100.000đ
 • B100K 0988246777 gửi 9123
Chi Tiết
 • B150K
 • 1.5GB + gọitốc độ cao
 • 150.000đ
 • B150K 0988246777 gửi 9123
Chi Tiết
 • V90
 • 60GB + gọitốc độ cao
 • 90.000đ
 • V90 0988246777 gửi 9123
Chi Tiết
Gói cước DCOM Viettel
 • D120
 • 12GBtốc độ cao
 • 120.000đ
 • D120 0988246777 gửi 9123
Chi Tiết
 • Gói D70
 • 5GBtốc độ cao
 • 70.000đ
 • D70 0969191191 gửi 9123
Chi Tiết
 • D50
 • 3.5GBtốc độ cao
 • 50.000đ
 • D50 0969191191 gửi 9123
Chi Tiết
 • D30
 • 2.5GBtốc độ cao
 • 30.000đ
 • D30 0988246777 gửi 9123
Chi Tiết