Kết quả chương trình “Tôi yêu MobiFone” tháng 12/2014

  • Nội dung câu hỏi tháng 12/2014:
    Từ ngày 25/10/2014 đến 31/12/2014, Hội viên Kim cương, Hội viên Vàng chương trình Kết nối dài lâu được ưu đãi thêm 06 lần chơi Golf với số tiền ưu đãi 500.000 đồng/lần chơi dành cho Hội viên tại 12 sân Golf trên toàn quốc, như vậy tổng số lần chơi golf được ưu đãi trong năm 2014 là bao nhiêu lần?
  • Đáp án đúng: Phương án 1 (12 lần ưu đãi)
  • Tổng số lượt thuê bao tham gia nhắn tin: 818
  • Tổng số lượt thuê bao trả lời đúng phương án:  796

 

STT Giải thưởng Số thuê bao Dự đoán Chênh lệch Thời gian tham gia
1 Nhất 841225076838 796 0 12/16/2014 11:16:35 PM
2 Khuyến khích 841224938128 794 2 12/16/2014 11:16:03 PM
3 Khuyến khích 841289792286 798 2 12/16/2014 11:16:03 PM
4 Khuyến khích 841203596323 792 4 12/16/2014 11:16:04 PM

Dịch vụ 3G Mobifone

Tags:

cu phap dang ky dich vu 3G Mobifone
cu phap dang ky dich vu 3G Mobifone
cu phap dang ky dich vu 3G Mobifone
cu phap dang ky dich vu 3G Mobifone

CÁC GÓI CƯỚC 3G MOBIFONE THÔNG DỤNG

10.000đ/tháng

25.000đ/tháng

50.000đ/tháng

70.000đ/tháng

90.000đ/tháng

120.000đ/tháng

200.000đ/tháng

70.000đ/tháng

90.000đ/tháng

200.000đ/tháng

70.000đ/tháng

90.000đ/tháng

120.000đ/tháng