Kết quả chương trình “Tôi yêu MobiFone” tháng 12/2014

  • Nội dung câu hỏi tháng 12/2014:
    Từ ngày 25/10/2014 đến 31/12/2014, Hội viên Kim cương, Hội viên Vàng chương trình Kết nối dài lâu được ưu đãi thêm 06 lần chơi Golf với số tiền ưu đãi 500.000 đồng/lần chơi dành cho Hội viên tại 12 sân Golf trên toàn quốc, như vậy tổng số lần chơi golf được ưu đãi trong năm 2014 là bao nhiêu lần?
  • Đáp án đúng: Phương án 1 (12 lần ưu đãi)
  • Tổng số lượt thuê bao tham gia nhắn tin: 818
  • Tổng số lượt thuê bao trả lời đúng phương án:  796

 

STT Giải thưởng Số thuê bao Dự đoán Chênh lệch Thời gian tham gia
1 Nhất 841225076838 796 0 12/16/2014 11:16:35 PM
2 Khuyến khích 841224938128 794 2 12/16/2014 11:16:03 PM
3 Khuyến khích 841289792286 798 2 12/16/2014 11:16:03 PM
4 Khuyến khích 841203596323 792 4 12/16/2014 11:16:04 PM

Dịch vụ 3G Mobifone

Tags: